Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister med ansvar för bland annat hjälpmedel.– Ambitionen är att kunna implementera Fritt val av hjälpmedel i hela landet inom en inte helt avlägsen framtid. Om något år hoppas jag att vi kan vara där, sa äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD) när hon talade vid Hjälpmedelsinstitutets konferens om försöket med fritt val av hjälpmedel i Stockholm idag.

Möjligheten att fritt välja hjälpmedel har i tre års tid  provats i landstingen i Sörmland, Kronoberg och Stockholm samt några kommuner. Syftet med försöket är att hitta modeller för hur det fria valet kan gå till samt att identifiera problem och hinder.
Tanken är att användaren ska få en rekvisition från landstinget på en summa motsvarande värdet på det hjälpmedel han eller hon är berättigad till. Rekvisitionen kan sedan användas för att köpa ett sådant hjälpmedel hos andra leverantörer.

En farhåga som har
väckts i samband med försöket är att värdet på landstingens rekvisitioner ska läggas för lågt så att det den enskilde måste skjuta till egna pengar för att få ett hjälpmedel av bra kvalitet. Maria Larsson lovar dock att förhindra detta.
– Vi måste ha någon slags kontroll så att landstingen inte sänker beloppen. Det skulle kunna handla om att ta fram nationella riktlinjer, sa hon

Vid årsskiftet avslutas försöket som sedan ska utvärderas. Hittills har 1132 val gjorts, lejonparten i Stockholm. Lite knappt hälften har gällt olika rörelsetekniska hjälpmedel som rollatorer och rullstolar.

Den här artikeln har följande taggar:
hjälpmedel, fritt val av hjälpmedel, Maria Larsson

Text:

Kommentarer är avstängda.