"Om jag inte kan höra, inte se, inte röra mig, inte förstå, så har jag minimala förutsättningar att få del av de insatser som nu är på väg till alla utsatta i Haiti. Det är därför avgörande att det finns medvetna, riktade insatser till personer med funktionsnedsättningar och en observans och lyhördhet från hjälparbetarna", skriver HSOs ordfröande Ingrid Burman tillsammans med ordförandena för Shia, Roland Håkansson, och SRF, Tiina Nummi Södergren, i ett brev till UD.

De tre efterlyser också
medvetna och strukturerade insatser för att nå fram till barn med funktionsnedsättning. Många barn har förlorat sina anhöriga och har små möjligheter att överleva om de inte uppmärksammas av räddningsarbetarna, menar de.

Enligt uppgifter från amerikansk
handikapprörelse hade 800 000 personer i Haiti någon funktionsnedsättning före jordbävningen. Idag förväntas den siffran vara mycket högre.

Den här artikeln har följande taggar:
världen, handikapprörelsen

Text:

Kommentarer är avstängda.