USA nobbar FN-konventionen


Efter ett nytt nederlag i senaten lär det dröja innan landet tillträder FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

”För tidigt att slopa biståndet”


Våra kunskaper om hur situationen ser ut i världen är ofta föråldrade vilket lätt leder till den felaktiga slutsatsen att biståndet inte gör nytta, skriver Roland Håkansson, ordförande för Myright i en replik till Bo Svensson.

Han utforskar funktionshindermarknaden


Marknadskrafterna talar för att storföretagen blir bättre på tillgänglighet, bara de förstår vad de har att vinna, menar New York-baserade analytikern Rich Donovan.

Shia: 30 åring i förändring


Shia, den svenska funktionshinderrörelsens organisation för biståndsarbete, fyller trettio år. Idag står de tjugonio medlemsförbunden tillsammans inför nya krav och är mitt inne i ett förändringsarbete.