Rich Donovan lutar sig mot en lyktstolpe omgiven av Manhattans skyskrapor.
Företagen missar stora värden på funktionshindermarknaden, menar Rich Donovan. (Foto: Axel Öberg)

Rich Donovan tar emot i sitt konferensrum i kontorskomplexet mitt emot en av Manhattans stora järnvägsstationer. Han har slätstruken skjorta och manschettknappar och är redan svettig. Det är måndagsförmiddag och trafiken brusar långt nedanför oss.
Fram till finanskrisen 2008 handlade Rich Donovan med bankaktier på det ansedda finansföretaget Merrill Lynch. När börsbubblan sprack bestämde han sig för att göra något av sina kunskaper om hur företag fungerar – och sin erfarenhet av funktionsnedsättning. Rich Donovan startade eget med affärsidén att göra företag intresserade av personer med funktionsnedsättning som en kundgrupp att konkurrera om.
– Jag vill hjälpa dem att upptäcka värdet i funktionshindermarknaden, säger han.

Han tror att fler företag kommer att vilja satsa på ökad tillgänglighet och att anställa personer med funktionsnedsättning om de får klart för sig vad de själva har att vinna på det. Marknadskrafterna är starka, menar han.
Född och uppvuxen i kanadensiska Toronto flyttade Rich Donovan till New York kring millennieskiftet för att läsa ekonomi. Han är 36 år och bor med fru och son på Manhattan i centrala New York.
Tillsammans med en kollega kartlägger han hur större företag kan bli bättre på just funktionshinder. De har tagit fram ett analysverktyg med 300 punkter som spänner över många områden och som han tar med sig på sina kundbesök.

Rich DonovanUtan det här upplägget tror Rich Donovan att företagen han möter hade varit mer skeptiska till hans idéer. Han vet att det inte går att komma in och säga vad de gör fel och hur de borde göra. Men han vet också att företagen är intresserade av sina kunder, och att de vill ha hjälp.
– Ofta får de höra att om ni inte gör det här så stämmer vi er. Jag säger att om ni inte gör det här så är det era konkurrenter som kommer att tjäna pengar.

Ungefär så här
brukar han argumentera: 1,1 miljard människor definierar sig som funktionshindrade. Det är nästan lika många som bor i Kina. Ytterligare två miljarder är släkt eller vänner till någon med funktionsnedsättning. Det kan jämföras med andra stora grupper av kunder som kvinnor, äldre, tonåringar och tvillingar. Marknader där de som konsumerar, deras vänner och familjer, har något gemensamt.

Det kan handla om att produkter och om tilltal, om förpackningar och budskap. En kundgrupp innebär inte att alla vill köpa precis samma saker eller tjänster, menar Rich Donovan. En gemensam nämnare kan istället vara en stark vilja att komma till sin rätt. Eller att man får kämpa för mycket i tillvaron. Företag som kan möta allt det här har mycket att vinna, fortsätter han.
– Människor med funktionsnedsättning är en enorm marknad. Men ingen har tittat på funktionshinder på det sättet tidigare. Jag vill vara med och skapa något nytt. Från början ville ingen ta i mig med tång. Men det senaste året tycker folk att jag har rätt, säger Rich Donovan och tillägger att det är tur att hans fru har ett bra jobb.

Funktionshindrade i USA har lika stor köpkraft som gruppen spansktalande hade före 1990, enligt Rich Donovan. Då var företagen inte så intresserade av dem. Nu är det väldigt populärt att attrahera spansktalande amerikaner med budskap och varor.
När läskföretaget Pepsi lanserade en reklamfilm med döva skådespelare som drev med sig själva inför finalen i amerikansk fotboll, Superbowl, för några år sedan ville de rikta sig mot sina döva kunder. Vid årets final framförs nationalsången på teckenspråk, bakom det ligger ett samarbete mellan företag och funktionhinderrörelsen.

Företagen Pepsi och Boeing hör till de större kunder Rich Donovan jobbar med. Google finns också med på listan. Hur väl han lyckas beror till stor del på hur företagen är uppbyggda och på hur nyfikna de är. Det gäller att få med sig en chef med inflytande, men sedan beror det på om till exempel ökad tillgänglighet eller nytänkande budskap blir något som företaget bakar in i sin egen strategi.
– Sådant går att bygga in i typiska affärsprocesser. När det inte händer något beror det på att förändringen är kopplad till en individ istället för till en process, säger han.

Jag hittar Rich Donovan via USAs största funktionshinderförbund, American association of people with disabilities, AAPD. Han är med i gruppen med det förpliktigande namnet Amerikas superkommitté, som vaskar fram nya idéer för att personer med funktionsnedsättningar ska fortsätta leva självständiga liv när ekonomin stramas åt.
Men vad säger amerikanska funktionshinderrörelsen om hans idéer? Rich Donovan är väldigt kritisk både till den dåliga kvaliteten i skolornas specialpedagogiska stöd och mot att företag anställer personer med funktionsnedsättningar som en fin gest snarare än för att de egentligen vill. Ändå vill han hålla sig borta från politiken och koncentrera sig på hur samhället kan bli mer intresserade av människors potential och förmågor, säger han.

Antidiskrimineringslagar och FN-konventioner har spelat stor roll. Men det är bara en början:
– Lagarna släpper in oss och ger oss ett golv. Men lagar garanterar inga jobb eller karriär. Jag tror, eller jag vet, att 95 procent av alla med funktionsnedsättning kan ge mer om de inte hindrades av strukturerna. Men det är kanske inte alltid de ser själva.
– Jag vill inte ta ifrån dem bidrag de lever på. Men om någon får in 400 dollar i månaden men skulle kunna tjäna tio tusen istället, då undrar jag vad vi egentligen håller på med, säger han.
Sin modell har Rich Donovan presenterat för ett projekt inom EU. Han kallar den rätt och slätt för marknadsmodellen.
– En del av vad vi i USA upplever nu och vad ni i Europa kommer att uppleva är att idén om att staten tar hand om oss inte är hållbar när pengarna inte längre finns där. Den sociala modellen är på väg ut när det inte finns pengar.

Taggar:
världen, ekonomi, USA

Text:

Kommentarer är avstängda.