JOrden sedd från rymdenFNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har i dagsläget ratificerats av 109 stater. Men i många länder finns fortfarande lagar som förnekar personer med funktionsnedsättning deras grundläggande rättigheter, visar människorättsorganisationen Human rights watch i sin årsrapport för 2011.

På flera håll i världen
styr godtycket vilka möjligheter man har att leva ett liv som andra. Direkta övergrepp som institutionalisering och tvångssteriliseringar är inte ovanliga och på vissa håll är många berövade rätten att rösta i allmänna val. Vissa länder har också lagar som inskränker rätten att äga fastigheter.

Human rights watch understryker vikten av att varje människa ges rättskapacitet. Lagar måste utformas så att varje person blir ett subjekt i rättssystemet och inte bara ett objekt för lagstiftningen. Det handlar i grunden om att tillförsäkra varje människa sin värdighet, skriver organisationen och hänvisar till FN-konventionen.
För att uppnå detta krävs en stark funktionshinderrörelse där personer med funktionsnedsättning själva leder vägen, skriver Human fight match.

Taggar: mänskliga rättigheter, världen

Text:

Kommentarer är avstängda.