En översvämmad gata i USA med dränkta bilar och vägskyltar
Foto: U.S. geological Survey

Fler dör och skadas. Personer med funktionsnedsättning glöms ofta bort vid naturkatastrofer, visar en FN-studie. 

6000 personer i 126 länder har svarat på FNs enkät om hur de klarar sig när platsen där de lever drabbas av en katastrof. Resultatet visar att en oproportionerligt stor andel andel dör och skadas vid katastrofer av olika slag.

Bara 20 procent av de tillfrågade uppger att de utan problem kan evakuera i händelse av till exempel en jordbävning eller översvämning. Det stora flertalet uppger att evakuering kan göras med vissa svårigheter medan sex procent uppger att de inte kan evakuera alls.

I många länder finns ingen planering för hur personer med funktionsnedsättning ska få hjälp och stöd under en katastrof. Myndigheterna struntar också i att kommunicera med dem när katastrofen är ett faktum. Resultatet blir att de som behöver extra stöd och hjälp blir utan, visar rapporten.

Mer läsning: Så brister den svenska krisberedskapen ›

 

 

Text:

Kommentarer är avstängda.