FN: Gör konventionen till svensk lag


FNs granskningskommitté underkänner undantagen i regeringens lagförslag om hur bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Dessutom vill man stuva om i regeringen.

De räknar med att Sverige får kritik


Svenska funktionshinderrörelsen räknar med att Sverige får kritik efter den granskning som FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomfört i veckan.

Dystert firande av funktionshinderdagen


Situationen för personer med funktionsnedsättning blir allt sämre i Sverige. Den bilden var de flesta eniga om när internationella funktionshinderdagen uppmärksammades på tisdagen. – Politikerna har inte förstått FN-konventionen, menade handikappförbundens ordförande Ingrid Burman.

Det här vill FN att Sverige svarar på


Utvecklingen på arbetsmarknaden och samers rättigheter är några av de ämnen som berörs när FN kräver svar på hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Fattigdom bland funktionshindrade ska bekämpas


FNs nya plan för hur milleniemålen ska nås för personer med funktionsnedsättning lovar att involvera de som berörs. Men fortfarande återstår arbete för att planen ska få genomslag i praktiken.