Barn och kvinnor i FN-fokus


Barn och kvinnor med funktionsnedsättning är temat för FNs femte statspartsmöte den 12-14 september i New York.

Så ser Sverige på FN-konventionen


Regeringen har lämnat Sveriges första rapport till FN om hur landet lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sverige vill ta plats i FNs MR-råd


Regeringen vill att Sverige får en plats i FNs råd för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är en prioriterad fråga för regeringen, säger biståndsministern.

Han övervakar FN-konventionen


Sverige har mycket kvar att göra innan landet lever upp till kraven i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, anser Stig Langvad.

FN kräver bättre tillgänglighet i Sverige


FNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kritiserar Sverige för att inte tillgänglighet till allmänna platser är ett krav i den nya diskrimineringslagen.