I en rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter skriver FN-förbundet att Sverige har en slapphänt inställning till att uppfylla målet om ett tillgängligt samhälle. Särskilt pekar man på bristerna i kollektivtrafiken, men lyfter också fram landets svårigheter med att omsätta lagar och regler i konkret handling.

För att komma till rätta med problemen vill FN-förbudet att Sverige genomför en grundlig genomlysning av alla lagar och regler för att kontrollera hur de stämmer överens med principen om allas lika värde och med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Man efterfrågar också en detaljerad tidplan, med mätbara mål och tydlig ansvarsfördelning, för hur konventionen ska genomföras och att diskrimineringslagen kompletteras med ett regler om bristande tillgänglighet.

FN-förbundet tar också upp situationen på arbetsmarknaden. Klyftan mellan funktionshindrade och den övriga befolkningen vidgas, konstaterar FN-förbundet och kräver bättre samordning mellan statliga myndigheter för att fler personer med funktionsnedästtning ska komma i arbete.

FN-förbundets rapport
samlar exempel på hur Sverige misslyckas med att leva upp till de mänskliga rättigheterna på en mängd olika områden. Allt ifrån den ökande mängden hatbrott till att ensamkommande flyktingbarn inte får ett bra mottagande i Sverige. Rapporten är ett underlag för rådets nästa granskning av Sverige.

Här finns hela rapporten »

Den här artikeln har följande taggar:
FN, mänskliga rättigheter, tillgänglighet, arbete

Text:

Kommentarer är avstängda.