FNs loggaSveriges arbete med att uppfylla de olika FN-konventionerna granskas med jämna mellanrum av olika kommittéer i FN-systemet. Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har under hösten granskat hur Sverige lever upp till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Inför årets granskning har
handikapprörelsen i Sverige sammanställt en kritisk rapport till kommittén med uppgifter om hur staten brister i försäkra människor med funktionsnedsättning deras rättigheter enligt konventionen.

Kommittén tar också
på flera punkter upp situationen för funktionshindrade när man sammanfattar sina synpunkter på hur Sverige lever upp till konventionen.

Bland annat uttrycker man
oro över människor med funktionsnedsättning fortfarande diskrimineras i Sverige, trots en omfattande lagstiftning, och över att bristande tillgänglighet till allmänna platser inte finns med som en grund i den nya diskrimineringslagen.

Kommittén uppmanar Sverige att se till att de lagar som finns verkligen efterlevs och att förbättra möjligheten för människor med funktionsnedsättning att få del av sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i samma utsträckning som andra. I detta inkluderar man rätten till tillgänglighet till allmänna platser.

Dessutom noterar kommittén
att arbetslösheten fortfarande är oproportionerligt hög bland personer med funktionsnedsättning. Man uppmanar därför Sverige att utvärdera och se över insatserna för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bidra i arbetslivet.

Läs hela yttrandet från FN-kommittén (pdf) »

Text:

Kommentarer är avstängda.