Stig Langvad– Jag tror att de nordiska länderna kommer att utmanas mycket av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, säger Stig Langvad. Han är ordförande for Danske Handicaporganisationer (DH) och valdes alldeles nyligen in i den FN-kommitté som kontrollerar hur länderna lever upp till konventonen.

Konventionen är ett kraftfullt instrument som utmanar alla länder på olika sätt, menar Stig Langvad.
– Men den måste anpassas till förutsättningarna i varje land. Först då kan konventionen leda till förändring.

Länder som Sverige och Danmark med en lång tradition av funktionshinderpolitik har mycket kvar att göra för att leva upp till konventionen, anser han.
Möjligheten att vara politiskt aktiv är ett tydligt exempel. Kan Sverige säga att alla partier är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar? frågar Stig Langvad retoriskt:
– Går det att komma in i partiernas lokaler över hela landet? Finns det teckentolkar som gör det möjligt för alla att delta i mötena? Förmodligen inte.
Det hindrar människor att engagera sig politiskt på ett likvärdigt sätt och då lever landet inte upp till skrivningarna i konventionen.
– Möjligheterna måste förbättras, och attityderna förändras, så att personer kan engagera sig politiskt på ett jämställt sätt, säger han.

Vid det senaste stora mötet om konventionen, som hölls i New York i början av september, valdes Stig Langvad in i kommittén som ska övervaka att konventionen följs. Kommittén läser rapporter från alla länder som antagit konventionen och för samtal med respektive lands regering. Tunisien väntas bli första landet ut när kommittén träffas nästa gång i oktober.

Stig Langvad tror att han har nytta av sin  erfarenhet att förhandla med den danska regeringen och att företräda personer med många olika funktionsnedsättningar.
– Om det ska hända något så måste ländernas regeringar uppfatta oss som självständiga. Inte som företrädare för olika delar av handikapprörelsen, säger han.

Sverige ratificerade FN-konventionen, som ska stärka rättigheterna för personer med funktionshinder världen över, i slutet av 2008.

Den här artikeln har följande taggar:

FN-konventionen, FN, Stig Langvad

Text:

Kommentarer är avstängda.