Tiina Nummi-Södergren– Vi utgår från mänskliga rättigheter. Nu står vi inför ett skifte – från ett välfärdssamhälle till ett samhälle baserat på mänskliga rättigheter. FNs konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning ska omsättas i praktiken och då tror vi att det här samarbetet kan bidra, säger Tiina Nummi-Södergren, ordförande i Synskadades Riksförbund, SRF, som nu också blir ordförande i Lika unika.

Den nya organisationen
kommer ur det samarbete som tidigare kallades Houdini-gruppen. Namnet Lika Unika har underrubriken "federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning". Syftet är att göra verklighet av talet om allas lika rättigheter.
Förutom Synskadades riksförbund ingår Förbundet sveriges dövblinda (FSDB), Hörselskadades riksförbund (HRF), Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) och Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU).
– Det är parter som vi har arbetet med tidigare och nu tror vi att tiden är mogen för ett närmare samarbete, säger Tiina Nummi-Södergren.

Tanken med samarbetet är att samlas kring de gemensamma aspekterna av mänskliga rättigheterna.
– Vi ska akta oss för att eftersträva total konsensus. Vi ska samarbeta i de frågor där vi har ett gemensamt intresse. Övriga frågor får varje organisation driva på egen hand, säger Tiina Nummi-Södergren.

I och med bildandet av Lika unika har handikapprörelsen fått en ny aktör vid sidan om HSO. Flera av medlemmarna har därtill nyligen hoppat av det etablerade samarbetsorganet.
SRF har dock inte varit medlemmar i HSO sedan lång tid tillbaka och Tiina Nummi-Södergren är noga med att poängtera att hon inte är ute efter att ta strid.
– Vi har inte bildats för att konkurrera med HSO. Vårt syfte är att samarbeta i frågor som vi har gemensamt med utgångspunkt i mänskliga rättigheter. SRF samarbetar i dag med HSO inom ett antal projekt och det hoppas jag att vi kan fortsätta med. Vi har även samarbeten med enskilda förbund som är medlemmar i HSO.
– Vi ska inte splittra handikapprörelsen, det är absolut inte syftet med det här samarbetet.

Är ni öppna för fler medlemmar, eller är det här en given grupp?
– Det är inte så att vi är ute och värvar. Först  ska vi etablera den här konstellationen, hitta formerna för arbetet och se om det fungerar så bra som vi tror att det kan göra. Men naturligtvis finns det en öppning om det finns andra organisationer som som ser att det här fungerar bra.

Den här artikeln har följande taggar:
Lika unika, HSO, Tiina Nummi-Södergren, handikapprörelsen

Text:

Kommentarer är avstängda.