Fyra änder på väg över vattnet mot okänt mål.– Vi har räknat ut hur mycket tid vi har lagt ned på möten och tittat på vad HSO, gör på vårt område. Vi har svårt att se nyttan med att vara med i HSO, säger Jan-Peter Strömgren, ordförande i Hörselskadades Riksförbund, HRF.
Förra året gav HRFs kongress styrelsen i uppdrag att utreda samarbete med andra förbund på bred front. Nu till helgen kommer frågan upp på HRFs förbundsråd.
– Det formella beslutet är inte fattat, men jag kan inte se att det blir något annat än beslut om utträde, säger Jan-Peter Strömgren.

HRF är också ett av fem förbund som inom kort är på väg att bilda ett nytt samarbete. Den så kallade Houdini-gruppen – RBU, NHR, SRF, FSDB och HRF – har träffats i tre års tid.
Deras nästa möte är på tisdag den 24 november, och enligt flera av förbundsföreträdarna som SHT talat med kan ett formellt samarbete för organisation bildas då, alternativt någon gång före årsskiftet.
– Vi ser det som ett sätt att starta om. Personligen tror jag att det här kommer att vitalisera handikapprörelsen, säger Jan-Peter Strömgren.

Jan-Peter Strömgren tycker det har blivit nödvändigt att lämna HSO, men det är inte något han önskat sig. Han har suttit med i flera interna utredningar om HSOs organisation, och tycker det är synd att HSO inte hittat ny form där fler förbund kommit till tals. Jan-Peter Strömgren är kritisk till att hörsel- och dövförbunden inte haft en plats i styrelsen till exempel.
– Vi lägger ned miljontals kronor på att driva hörselfrågor och vi gör det framgångsrikt. Men det sker utanför HSO, säger han.
HSO är inte för stort, menar Jan-Peter Strömgren. Men förbunden driver sina frågor ur olika perspektiv, och när HSO ska tala med enad röst blir förslagen urvattnade.
– Skillnaderna som faktiskt finns inom handikapprörelsens krav kommer inte fram, säger han.

HRF såväl som RBU
och NHR vill hitta nya former för samarbete. Gemensamt är också att de inte tycker sig fått tillräckligt gehör för sina frågor inom HSO.
– Vi ska välja samarbeten som är bra för medlemmarna, vi ska inte vara med i något samarbete av slentrian, säger RBUs ordförande Agneta Mbuyamba.
RBU, liksom de andra förbunden, får samverkansbidrag som går direkt till HSO. Agneta Mbuyamba vill använda pengarna till samarbete med andra barn- och ungdomsorganisationer vid sidan av handikappförbunden.
– Jag vill jobba mer ur ett människorättsperspektiv. Våra barn är som vilka som helst som behöver mer insatser för att utvecklas, säger Agneta Mbuyamba.

NHR tänker sig samarbete åt många olika håll. Dels inom den nya organisationen men också med andra förbund, fastighetsägare, konsumentrörelse eller myndigheter. NHR vill också driva frågor på egen hand.
– Vi kommer att välja ut några områden vi vill jobba med, och väljer nog våra partners ganska fritt, säger generalsekreteraren Stefan Käll.
Han vill inte kritisera HSO. Avhoppet var ett ”egoistiskt val för att bättre komma fram med våra frågor”, enligt Stefan Käll, och skedde inte i syfte att bilda något nytt i första hand.
Det ligger också i linje med nationella handlingsplanen att hitta nya samarbeten,
menar han.
– I handlingsplanen med medborgarperspektiv istället för patientperspektiv blir handikapprörelsen en del av samhället på ett annat sätt. Jag tror att den gamla HSO-samverkan inte matchar det, säger Stefan Käll.

Harry Houdini var en ungersk-amerikansk illusionist och utbrytarkung. Han blev berömd för sina framträdanden där han befriade sig från handbojor, hänglåsförsedda kedjor och tvångströjor, ofta i förseglade lådor eller under vatten. Källa: Nationalencyklopedin.

Änder på marsch upp ur ett hål i isen.Läs mer:
Vem samlar handikapprörelsen? »

Den här artikeln har följande taggar:
handikapprörelsen, HSO, NHR, RBU, HRF

Text:

Kommentarer är avstängda.