Bort med Fas 3 och mer pengar till funktionshinderrörelsen. Det är några av förslagen i Socialdemokraternas skuggbudget.

Fas 3 är ekonomiskt oansvarigt och ett slöseri med människors resurser, skriver Socialdemokraterna i sin budgetmotion som presenterades idag. Partiet är kritiskt till att arbetsmarknadsinsatsen bara garanterar sysselsättning som ska likna ett arbete, utan att innehålla riktiga arbetsuppgifter.

Istället för Fas 3 vill S se fler platser på den gymnasiala vuxenutbildningen och på högskolan. Men man vill också skapa en ny arbetsmarknadsinsats som man kallar Extratjänst. Till skillnad från Fas 3 handlar det om riktiga jobb, menar Socialdemokraterna. Personer som idag har sysselsättning långt från arbetsmarknaden ska i stället utföra ett arbete som behövs inom till exempel ideell sektor eller offentlig service.

Idag har nästan 34 000 personer en plats i Fas 3. Socialdemokraterana vill istället skapa 20000 ”extratjänster” och 10000 nya utbildningsplatser. Därtill vill man skapa 5000 platser i vad man kallar intensifierad arbetsförmedling. Kostnaden för att avskaffa Fas 3 uppskattar S till två miljarder kronor.

Socialdemokraterna vill också att statens tar över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. Därmed ansluter de sig till samma ståndpunkt som Centerpartiet och Kristdemokraterna. Man väljer dock inte samma väg som Miljöpartiet som helt vill avskaffa sjuklöneansvaret för små företag.

Vid sidan av arbetsmarknadspolitiken vill Socialdemokraterna även höja statsbidragen till funktionshinderrörelsen. Stödet har varit oförändrat i många år och flera organisationer har problem med ekonomin.

Det är viktigt att det finns långsiktiga ekonomiska förutsättningar för det intressepolitiska arbete som bedrivs och den information och stöd som funktionshinderorganisationerna ger sina medlemmar, skriver Socialdemokraterna i budgetmotionen. Partiet vill öka anslaget, som idag ligger på 183 miljoner kronor per år, med 24 miljoner. En del av pengarna ska dock användas till Ågrenska stiftelsen som ger bidrag till familjer som har barn med sällsynta diagnoser och syndrom.

 

 

 

Text:

Kommentarer är avstängda.