Så vill Socialdemokraterna skydda småföretagen


Undantagen i regeringens förslag om hur bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering riskerar att göra lagen tandlös, anser Socialdemokraterna. Men partiet vill ändå hitta vägar att undanta små företag.

S vill skrota fas 3


Alla som idag ingår i arbetsmarknadsinsatsen "fas 3" ska få ett riktigt jobb eller utbildning, anser Socialdemokraterna.

S håller fast vid Kraftsam


Skuggbudget. Socialdemokraterna lyfter fram sitt gamla förslag om en särskild myndighet som ska stötta den som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Så vill riksdagsledamöterna förändra assistansen


Två folkpartister vill förtydliga LSS utifrån de mänskliga rättigheterna och tre socialdemokrater anser att assistans även ska kunna beviljas efter 65. Det är några av årets riksdagsmotioner om assistansen.