Sossarnas loggaKraftsam kallar partiet den nya organisationen som är en sammanslagning av delar av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är personer som har svag förankring på arbetsmarknaden eller aldrig haft ett arbete, till exempel på grund av en funktionsnedsättning. Tanken är att fånga upp dem som idag ramlar mellan de olika myndigheternas stolar och som kan ha behov av både utbildning, rehabilitering och medicinska insatser.
Förslaget lanserades redan 2009 men har alltså fått vara kvar i Socialdemokraternas politiska batteri även efter valförlusten i fjol.

I motionen skriver S
också att de vill reformera sjukförsäkringen i grunden "så att den både bidrar till människors trygghet och främjar tillväxten". Detta arbete måste dock ske på lång sikt, menar man, och hänvisar till det pågående arbetet inom den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

I skuggbudgeten föreslår man en höjning av taket i sjukförsäkringen. På sikt vill man höja till tio prisbasbelopp men höjningen föreslås ske i steg. Till att börja med vill man höja till åtta prisbasbelopp 2012 och åta och ett halvt 2013.
Därtill vill man förstärka den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för att färre människor ska tvingas lämna arbetslivet.
Allt som allt kostar förändringarna 1200 miljoner kronor.

Läs hela motionen »

Taggar: sjukförsäkring, arbete, socialdemokraterna

Text:

Kommentarer är avstängda.