RiksdagshusetIgår avslutades den allmänna motionstiden i riksdagen. SHT har plöjt bland de 3204 motionerna och kollar in vad ledamöterna vill med den personliga assitansen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, måste förtydligas så att personer med funktionsnedsättning garanteras sina mänskliga rättigheter, anser Christer Winbäck (FP) och Ulf Nilsson (FP). Lagen behöver tydligare slå fast rätten till arbete, rätten att bilda familj och att i övrigt leva jämlikt, menar de.
För att sätta stopp för Försäkringskassans nya hårdare linje vid behovsbedömning vill de även förtydliga lagens definition av grundläggande behov av personlig assistans.

Eva Olofsson och ytterligare
fem vänsterpartister vill att regeringen skyndsamt lägger fram förslag så att ursprungsintentionerna i LSS om möjligheten att leva ett liv som andra uppfylls. Man pekar på besparingstrenden och menar att denna inte får skymma att en god personlig assistans är fokus, man påtalar problemet med Försäkringskassans bedömningsgrunder som påbörjats utan politiska beslut och begär därför att regeringen skyndsamt lägger fram förslag till ändring i lagen så att man uppfyller ursprungsintentionerna i LSS.

Även Ann-Christin Ahlberg (S) vill backa bandet med anledning av Försäkringskassans nya linje. "Det är nödvändigt att bryta denna utveckling och återställa tillämpningen av personlig assistans i enlighet med den ursprungliga avsikten i LSS", skriver hon.

"Föråldrad 65-årsgräns"

65-årsgränsen i assistanslagstiftningen är föråldrad, anser Hans Olsson (S) och två partikamrater. Idag kan en person som är äldre än 65 år inte beviljas personlig assistans. Om Assistansen beviljats före 65 kan man dock behålla den efter 65-årsdagen.
Detta är inte rättvist, anser Olsson och hans kollegor. Allt fler kan antas vara i behov av assistans efter 65 år, skriver de och föreslår att frågan ses över med syftet att göra det möjligt att beviljas assistansersättning från Försäkringskassan även när man har fyllt 65 år.

Assistans vid sjukhusvistelse

Regelverket för assistans vid sjukhusvistelse måste ändras, anser Agneta Luttropp (MP) och Fustav Fridolin (MP). I dag kan assistansersättning utgå under högst fyra veckor då den assistansberättigade vårdas på sjukhus. Ett problem för både för den enskilde och för den personliga assistenten som motionärerna vill påtala.
"Vid behandling av frågan i socialutskottet nämndes att det pågår ett arbete i Socialdepartementet med att ta fram underlag för att bereda frågan om assistansersättning vid sjukhusvistelse. Vad vi känner till har ännu inget hänt i frågan, varför vi här lyfter den på nytt", skriver de i sin motion.

Den här artikeln har följande taggar:

personlig assistans, riksdagen, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet

Text:

Kommentarer är avstängda.