And som prövar vingarnaSDR motiverar utträdet med att deras frågor kommer i skymundan inom Handikappförbunden eftersom merparten av medlemsorganisationerna är inriktade på hälso- och sjukvårdsfrågor. SDR kommer istället att söka medlemsskap i samarbetsorganet Lika unika.

Avhoppet är bara ett i raden som har drabbat Handikappförbuden de senaste åren. Vid årsskiftet lämnar DHR samarbetet, och sedan tidigare har NHR, RBU och HRF tackat för sig.

Taggar: funktionshinderrörelsen, SDR

Text:

Kommentarer är avstängda.