Regeringen är för passiv, ansåg socialdemokraten Lennart Axelsson i en debatt i riksdagen på fredagen, men fick mothugg av ansvarig minister som menade att det finns en positiv utveckling.

Ökande arbetslöshet, brister i skolan och en segdragen väntan på en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering, var några av de problem som Lennart Axelsson tog upp i en interpellationsdebatten. Han efterlyste en analys från regeringen av av läget i funktionshinderpolitiken och vilka åtgärder man kan tänka sig att vidta för att vända utvecklingen i positiv riktning.

– Det är ett problem att man inte ser hur det ser ut idag, för då känner man inget behov av att göra något sa Lennart Axelsson.

Upprinnelsen till interpellationen är FNs granskning av Sveriges åtagande enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ska ske i vår. Lennart Axelsson ville veta hur regeringen tänker svara på FNs frågor om utvecklingen inom funktionshinderpolitiken.

Han fick dock mothugg av barn- och folkhälsominister Maria Larsson (KD) som menade att den dystra bild av verkligheten som oppositionen målar upp inte är sann.

– Jag blundar inte för verkligheten, jag ser den och jag ser bristerna, men jag ser också att vi gör framsteg på många områden, sa Maria Larsson och framhöll att fler får arbetshjälpmedel, att fler personer med dyslexi skriver högskoleprovet och att antalet studenter med funktionshinder på högskolan ökar.

Hon menade också att regeringens politik med årsvisa redovisningar av läget ger bättre kunskap om situationen än vad som har funnits tidigare.

Men det räcker inte, replikerade Lennart Axelsson.

– Det är bra att Handisam tittar på hur utvecklingen ser ut och lämnar en rapport varje år, men det är inte bara tillräckligt att man får vetskap utan förutsätter att man gör något åt de problem som dyker upp.

Lennart Axelsson efterlyste även ett förslag från regeringen om att klassa bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Maria Larsson bedyrade att ett sådant är på gång.

– Jag träffar torsdagsaktionen nästan varje torsdag och de borde ju nästan ha guldmedalj för sin uthållighet. De står där i regn och blåst, ur och skur och visar på angelägenhetsgraden i att få ett lagförslag på plats, och tro mig, det kommer, sa Maria Larsson.

– Det finns ett gammalt uttryck som säger att gärna guldmedalj men först en rejäl pension. Jag tror att det är samma sak i det här fallet, jag tror inte att de i första hand vill ha en guldmedalj, de vill ha en proposition, sa Lennart Axelsson.

Text:

En kommentar på “Politisk strid om läget i funktionshinderpolitiken

  1. När det äntligen blir lite konflikt,.grunden till förändring, skriver den bäste en grym artikel. Gillas!

Kommentarer är avstängda.