I dag debatterade Vänsterpartiets Eva Olofsson med ministern Maria Larsson i riksdagen om reglerna för att få statlig assistansersättning. Men ministern har inga nya åtgärder planerade.

Eva Olofsson, som sitter i riksdagens socialutskott för Vänsterpartiet, hade begärt en interpellationsdebatt i riksdagen med anledning av de besked som nyligen gavs från Socialdepartementet om att avvakta eventuella åtgärder på området personlig assistans till ISF:s slutrapport presenteras 2014.

Men i dagens debatt gavs inga nya besked från Maria Larsson om åtgärder för att stödja de som förlorat sin assistans och om gränsdragningen för integritetsnära behov i Försäkringskassans bedömningar. Istället hänvisade ministern, liksom tidigare, till det arbete som pågår inom Försäkringskassan för att få mer likvärdiga bedömningar över landet, och effektivisera och öka kvaliteten i de utredningar som görs.

– Det behövs fakta och underlag för att rätt åtgärder ska kunna vidtas, sade Maria Larsson angående beslutet att invänta ISF:s rapport 2014.

Maria Larsson sade också att det inte nödvändigtvis är ett felaktigt beslut när någon förlorar sin assistansersättning, och påpekade att även kommunerna har ett stort ansvar.

Eva Olofsson (V) ställde också en fråga om hur det blir med schablonersättningen till assistansanordnare, som hon menar gynnar stora privata anordnare på ett orättvist sätt.

– Vi kommer titta över schablonersättningen, eftersom vi vet att det finns en snedfördelning mellan kommuner och en del privata bolag, svarade Maria Larsson.

Text:

Kommentarer är avstängda.