Maria Larsson
Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD)

Kommunerna måste kontrollera kvaliteten på de utbildningar man köper in, säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) efter uppgifterna från Kalla fakta. 

Konsulten beskrev assistansberättigade som en liten grupp som äter stora kostnader. Kommuntjänstemännen fick lära sig att sätta ner foten och vara tydlig med vilken assistans kommunen har att erbjuda. Bilderna från Kalla faktas program i söndags har debatterats under hela veckan och många har förfasat sig över cynism och kostnadsjakt hos kommuner och myndigheter.

”När det gäller inslaget i TV4:s Kalla Fakta, är det sätt på vilket man pratar om personer med funktionshinder i inslaget helt oacceptabelt”, skriver Maria Larsson i en skriftlig kommentar till SHT.

”LSS är en rättighetslagstiftning som har stor betydelse för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett värdigt liv och att delta i samhällslivet. Kommunerna kan inte frånsäga sig ansvaret för detta. Lagen gäller lika för alla kommuner”, fortsätter hon.

Några åtgärder presenterar inte Maria Larsson, men hon hänvisar till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som bildades tidigare i år och som har tagit över den tillsynsverksamhet som tidigare drevs av Socialstyrelsen.

Hon menar också att kommunerna måste ta asvar för vilka utbildningar som köps in.

”Det är av betydelse att kommunerna fortbildar sina medarbetare i viktiga frågor. Lika självklart ska man göra en kvalitetskontroll av de tjänster, inklusive utbildningar, som kommunerna köper in”, skriver Maria Larsson.

Text:

Kommentarer är avstängda.