Kollage: Herr och fru Lagerman-Räf och en parkeringsskyltAnn-Mari Lagerman Räf och hennes man Jan-Erik Räf har under lång tid utan framgång kämpat för att få behålla parkeringstillståndet för rörelsehindrade.

Vi har ett stort intresse av historia och brukar regelbundet besöka föredrag, föreningsmöten och konsterter i Gamla stan, men där är det omöjligt för oss att parkera idag utan p-tillstånd.
Det säger Ann-Mari Lagerman-Räf, som tillsammans med sin man Jan Erik Räf sedan 2010 har stridit för rätten att behålla hennes rätt till parkeringstillstånd för passagerare.

Transportstyrelsen, som
utformat reglerna och är sista instans för överklagande, anser att Ann-Mari kan bli avsläppt vid destinationen och vänta där medan hennes man parkerar bilen.
– Det kanske fungerar i Borlänge där Transportstyrelsen sitter men de har inga kunskaper om hur det ser ut i Stockholm, säger Jan-Erik Räf.

Ann-Mari Lagerman-Räf
är en av många som på senare år fått sina p-tillstånd indragna. Orsaken är att Tranportstyrelsen tillsammans med landets kommuner har blivit mer restriktiva i sin tolkning av reglerna.
För att få ett p-tillstånd krävs idag att man kan gå max 100 meter eller att man som passagerare är ”värnlös”.

Och några skäl att ändra reglerna finns inte anser Transportstyrelsen. I december presenterade man en utredning av regelverket där det konstateras att allt är bra som det är.
I stora drag kokar allt ner till förmågan att gå. Ett särskilt parkeringstillstånd ska kunna ges till den som har väsentliga svårigheter att förflytta sig till fots. Kan man utan större problem förflytta sig hundra meter, får man inget särskilt parkeringstillstånd, konstaterar myndigheten.
Den som behöver parkeringstillstånd av andra skäl kammar noll. Det gäller till exempel personer som har behov av extra bred parkeringsplats för att kunna lasta och lossa sina hjälpmedel eller har svårt att bära matkassar en längre sträcka.

Taggar: Transportstyrelsen p-tillstånd, bilism

Text:

Kommentarer är avstängda.