Fler kan få parkeringstillstånd


Det kan bli lättare för den som har nedsatt funktion i armarna att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är innebörden av ett förslag som just nu är ute på remiss.

Allt svårare att få P-tillstånd


Ann-Mari Lagerman-Räf fick avslag när hon ville förnya sitt parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Nu får Transportstyrelsen kritik för hur reglerna används.

Svårare få parkeringstillstånd med nya regler


Allt fler får sina parkeringstillstånd indragna och DHR tänker ta strid. – Det blev som vi befarade, men tillämpningen är mycket hårdare än vad vi kunde föreställa oss, säger Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare vid DHR.