Handikapparkeringssymbol målad på marken
Det har blivit för
svårt att få parkeringstillstånd för personer med nedsatt 
rörelseförmåga, anser DHR, NHR, RBU, RTP, Föreningen för Neurosedynskadade och Intressegruppen för Assistansberättigade.  Idag överlämnade sitt krav till regeringen: Regelverket måste ses över.

Bakgrunden är Transportstyrelsens senaste föreskrifter på området som har lett till en allt snävare tolkning av reglerna runt om i landet, menar de protesterande organisationerna. Bland annat, menar de, har det blivit svårare att få parkeringstillstånd för dem som har nedsatt rörelseförmåga i armar och överkropp och möjligheterna att få passagerartillstånd har snävats in.
Dessutom är de kritiska till att inga hänsyn tas till att skillnader i klimat påverkar möjligheterna för den som har nedsatt rörelseförmåga att förflytta sig.

Organisationerna menar att en snålare tilldelning av parkeringstillstånd leder till att behovet av ledsagning, personlig assistans och färdtjänst blir större vilket resulterar i ökade kostnader inom andra samhällsområden.

Den här artikeln har följande taggar:

parkeringstillstånd, DHR

Text:

Kommentarer är avstängda.