Frågevinjett. Ett frågetecken på röd bakgrund.I ett projekt planeras att ha en genomgående utomhushiss som verkar mellan två plan. Enligt Boverket, ALM2, Tillgänglighet på allmänna platser gäller följande:

”.. En hiss eller annan lyftanordning ska rymma en person i större utomhusrullstol och en medhjälpare samt i övrigt vara utformad så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan använda den…”

Vad innebär detta för måtten på hissens innerkorg?

Vad är minikravet och vad rekommenderas? (om det skiljer sig).

Frågande

Svarsvinjett. En pil på grön bakgrund.För att det inte ska uppstå missförstånd, citerar jag direkt ur boken ”Bygg ikapp” 

”I standarden anges korgmåttet minst 1,1 x 1,4 m för hissar som medger transport av person i rullstol där det också finns plats för en medhjälpare. Måttet förutsätter att dörren placeras på kortsidan. Detta kan dock bli trångt och hissen bör därför göras antingen längre eller bredare. Om man behöver vända 90 grader i hissen behövs större mått. Vilka mått hisskorgen då behöver ha beror på dörrarnas bredd och placering.”

Ger nedan exempel på fyra olika hisstyper som fungerar.

a)      1,4 x 1,1 m

Minimått för hiss som ska rymma eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning plus medhjälpare. Det är inte säkert att specialanpassade rullstolar eller elrullstolar för utomhusanvändning ryms i hissen. Det är trångt om plats för medhjälpare.

 b)      2,0 x 1,4 m

Hiss med vändutrymme för rullstol. Förutom rullstolen ryms flera personer.

c)      2,1 x 1,1 m

Hissen rymmer eldriven rullstol för utomhusanvändning och medger bårtransport.

 d)     1,6 x 1,4 m

Mått på hiss där man kan vända 90 grader med mindre rullstol, dock måste finnas dörrar med fritt passagemått på 0,9 m. Denna hiss blir dock bättre med måtten 1,5 x 1,8 m.

För mer detaljerad information kontakta Boverket för vidare hjälp.

Karolina Celinska
Ombudsman DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Text:

Kommentarer är avstängda.