Färm: Handisam skyddar regeringen


DEBATT | Regeringen har inte gett Handisam de verktyg eller resurser som behövs. Idag är myndigheten varken en samordnare av handikappolitiken eller en blåslampa, skriver HSOs ordförande Ingemar Färm i en reaktion på Roland Håkanssons kritik.

Handikapporganisationer för flata mot SJ


Handikapprörelsen är för tyst när SJ stoppar människor som använder rullstol från att åka X2000. Det anser Maj-Britt och Sten Jansson, som redan i december krävde att såväl De handikappades riksförbund, DHR, som Riksförbundet för trafik- och polioskadade, RTP, borde agera mot stoppet.

Gammalmodig syn på elever med rörelsehinder


Karin Westlund, tidigare förbundsordförande i DHR, funderar här över nu och då. Om skillnaden inte bara är marginell mellan att, som man gjorde förr, placera barn med funktionsnedsättningar på instiutioner och som nu neka dem tillgång till undervisning?

Mer assistans kan ge fler i arbete


Hur kan LSS-kommittén lägga ett förslag som så totalt går emot regeringens intention att bryta utanförskapet och få in fler människor på arbetsmarknaden? Det frågar Jonas Franksson – heltidsarbetande skådespelare och småbarnsförälder – som utan sin assistans bara kan se ett liv i förtidspension.

Alla förlorar på LSS-kommitténs förslag


Praktiskt stöd i vardagen för personer med omfattande funktionsnedsättningar kommer huvudsakligen från tre kommunicerande kärl. Vad som trycks ned och minskas i ett kärl ökar i de två andra. Den bilden ger Adolf Ratzka av konsekvensen av LSS-kommitténs förslag.