Debattvinjett Maj-Britt och Sten JanssonI början på december stoppade SJ bokningen på X2000 för personer som använder rullstol på grund av ett tillverkningsfel på rullstolslyftarna. Vi tog redan då för givet att Handisam, DHR och RTP snabbt skulle ta itu med problemet. Det här skulle de naturligtvis ta itu med utan att vi som medlemmar behöver reagera.
Men totalstopp för resenärer i rullstol pågår fortfarande och bara lite skrivs och hörs om handikapporganisationernas initiativ/förslag eller medverkan för att finna en snabb lösning.
 
Så läser vi Roland Håkanssons debattinlägg
i SHT. Bra rutet Roland! Bland exemplen på stora tillgänglighetsbrister platsar  ”tågstoppet”  Och naturligtvis kan vi fråga oss hur myndigheten Handisam och dess generaldirektör, för att inte säga ansvarig minister Maria Larsson reagerat och agerat när dom konstaterat att tågstoppet tycks leva kvar sedan början december till slutet april – trots alla uttalanden om bättre tillgänglighet!?
 
I SHT (1/09) citeras utvecklingschefen
i Säffle, Joel Nyström: ”Stadstrafiken är i första hand inte avsedd för exempelvis personer med rörelsehinder”  SJ tycks med sitt agerande säga samma sak för tågtrafiken. Och vi kan hålla med dom. Jag vet av egna erfarenheter att  polio- och postpoliodrabbade tillhör en av de mest positiva, optimistiska, accepterande och förlåtande medborgargrupperna. Dom skulle knappast begära att prioriteras eller sätta sig själva i första hand för att använda Joel Nyströms ordval. Däremot vill jag med skärpa slå fast: Tågtrafiken är (liksom stadstrafiken) också avsedd för personer med rörelsehinder.
 
Handisams annonsbilaga ”Tillgänglighet
för alla” fyller nog en funktion, men Handisam har all anledning att lyssna på Håkanssons kritik inför sitt fortsatta arbete. I spåren efter företagens och marknadskrafternas målstyrningsslogans hör vi att Stockholm ska bli världens mest handikappvänliga stad och kommunföreträdare hävdar att dom ska bli landets mest tillgängliga kommun. Bra med djärva mål. Men det är viktigare att funktionshindrade verkligen får tillfredsställande tillgänglighet än att kommunen blir ”världens med tillgängliga” eller ”tillgängligast i landet”.

De samlade handikapporganisationerna borde snabbt sluta upp under Håkanssons opinionsappell.  Om man nödvändigtvis behöver en slogan eller ett mål kan man göra många varianter på min travestering av Joel Nyströms citat. Det är bara att upprepa min travestering och från fall till fall plocka in ord som tågtrafiken, stadstrafiken, biograferna, mm. Observera att jag talar om "arbetssätt” inte ”kampanj”.
 
Om det trots allt skulle vara så att myndigheten och organisationerna sedan början av december arbetat hårt med tyst diplomati, ber vi om ursäkt för ovanstående, men råder Er trots allt att överge tystnaden och i stället bli högljudda. Vi önskar den samlade handikapprörelsen framgång i pånyttfödda ansträngningar. Vi inbegriper också den nya myndigheten Handisam i vår önskan om framgång.

Maj-Britt och Sten Jansson

Hedesunda

Text:

Kommentarer är avstängda.