Många hinder i kollektivtrafiken


Tillgänglighetsarbetet inom kollektivtrafiken är okoordinerat och behöver styras bättre, konstaterar Riksdagens trafikutskott i en rapport som även efterlyser starkare tillsyn.

För mycket snack om färdtjänsten


DEBATT | Funktionshinder-rörelsen måste byta fokus. Ställ krav på en tillgänglig och användbar kollektiv-trafik istället för att hålla kvar vid särlösningen färdtjänst, skriver Tobias Holmberg.