Flygplan i skymningen
Staten sänker ambitionerna för tillgänglighet i flygtrafiken. I Jämtland är upprördheten stor över att patienter i rullstol numera nekas att åka med sjukflyget mellan Östersund och Umeå.
– Det är obegripligt att staten kan göra en sådan här diskriminerande upphandling när syftet med flyglinjen är att länka ihop patienter i Jämtland med behovet av högspecialiserad vård i Umeå, säger Harriet Jorderud, ordförande i landstingsstyrelsen i Jämtland.
– Att hänvisa patienter i rullstol att åka via Arlanda eller en lång bussresa är inte rimligt.

Problemet är en följd av att regeringen i beslutet om allmän trafikplikt (statligt stöd till olönsamma flyglinjer) tagit bort krav på flygplansstorlek. Och det ger inte bara problem för flyget mellan Östersund och Umeå.
Även Arlandatrafiken till och från Sveg och norra Värmland (Torsby-Hagfors) samt en regional linje i Norrbotten, Luleå-Pajala, har nu stopp för passagerare i rullstol.
Johan Holmér, sektionschef på Trafikverket, förklarar:
– Anbudsvinnare på de här linjerna är mindre flygplan med högst 19 stolar och då gör arbetsmiljökrav och säkerhetsbestämmelser det omöjligt att klara tillgängligheten fullt ut.
– Det är dels Arbetsmiljöverket som inte godkänner ombordstigning med rullstol, dels EU:s säkerhetsbestämmelser i små flygplan där kabinpersonal saknas och där det bedöms svårt att evakuera passagerare i rullstol.

De nya trafikavtalen började gälla 31 oktober och löper över fyra år.
– Jag kan bara beklaga att det blivit såhär, men det fanns ingen bra lösning med de förutsättningar som gavs i upphandlingen, säger Johan Holmér.
 Ett problem för Östersundslinjen är också att sjukresandet minskat som en följd av att landstingen väljer andra transportlösningar. Därmed väger inte tillgänglighetsfaktorn lika tungt när staten gör en samlad bedömning av olika kriterier i sin upphandlingsmodell.
– Ambitionen är att under avtalsperioden hitta en lösning för passagerare i rullstol. Vi har en dialog med flygplatserna om att försöka hitta tekniska lösningar för att klara arbetsmiljökraven och ordnar sig den biten så får vi försöka hitta en väg att uppfylla säkerhetsbestämmelserna, säger Johan Holmér.

Catharina Elmsäter SvärdInfrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) säger i ett svar på en fråga i riksdagen att "det är angeläget att rullstolsbundnas möjlighet att resa även med små flygplan i linjetrafik tillgodoses."
Något initiativ till att ändra upphandlingsreglerna kommer hon dock inte med. Istället säger hon sig se "positivt på att Trafikverket, flygbolag och berörda flygplatser fortsätter sin diskussion om hur problemet kan lösas".

Taggar: kollektivtrafik, offentlig upphandling

Text:

Kommentarer är avstängda.