En busssymbolI förra veckan smygstartade en kommersiell busslinje trafik mellan Nacka, öster om Stockholm till Kista i nordvästra hörnet av huvudstaden. Linjen drivs utan subventioner från vare sig skattebetalare eller företag och är den första av sitt slag att godkännas enligt den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft vid årsskiftet.

Enligt företaget vinner linjens resenärer en timme enkel väg jämfört med om de skulle ta bilen, och flera byten jämfört med att åka med den vanliga kollektivtrafiken.
Men den som använder rullstol kan man inte åka med. Linjen trafikeras med fordon av typen turistbuss som inte är tillgänglig för den som har nedsatt rörelseförmåga.
– Nej, vi inte har någon buss som är anpassad för detta i dagsläget.
Där hänvisar vi istället till den vanliga kollektivtrafiken, säger Raymond Hellmark på Veolia Transport, som driver den nya linjen genom dotterbolaget People travel group.

Har ni några planer på att göra linjen tillgänglig för rullstolsanvändare?

– Om det skulle dyka upp väldigt många som använder rullstol så får vi överväga att bygga om våra bussar. Men idag är det är inte särskilt många i rullstol som åker ute i kollektivtrafiken så där finns ingen kundgrupp för oss.
– Det är baksidan med kommersiell kollektivtrafik att den inte kommer att ha råd att vara tillgänglig för alla. Det visar sig också i priset där vi ligger högre än den vanliga kollektivtrafiken vilket också stänger ute vissa grupper, säger Raymond Hellmark.

Den nya kollektivtrafiklagen
har öppnat marknaden för inomregional kollektivtrafik för kommersiella aktörer. För att starta en busslinje krävs att man anmäler detta till Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i det län där linjen ska drivas. Några krav på att trafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning finns inte så länge operatören lever upp till reglerna för fordon.
I praktiken innebär det att så länge man använder äldre bussar behöver dessa inte vara tillgängliga och användbara för alla resenärer.

Taggar: kollektivtrafik, Stockholm

Text:

Kommentarer är avstängda.