Anette fick rätt trots oklar lag


Allt fler medlemmar vill överklaga avslagsbeslut om riksfärdtjänst, uppger DHR:s Stockholmsavdelning. Anette Bohm fick avslag på att resa till sitt fritidshus i Dalarna - men fick rätt när hon överklagade.

Stoppa nya Slussen


DEBATT | Förslaget till nya Slussen bryter mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och måste förkastas, skriver Nisse Duwähl, ordförande i DHR Stockholm.

Pub fick stå för ölen


Dålig balans är inget skäl för att nekas öl på puben. Restaurang får betala 35 000 till en man med funktionsnedsättning.