En bild av modellen över nya Slussen
En bild av modellen av Nya Slussen. Till höger syns trappor upp mot Södermalm.

Debattvinjett med bild på Nisse DuwählSlussen i Stockholm är i stort behov av renovering och upprustning. Frågan har stötts och blötts i många år, och nu står ett förslag mer eller mindre färdigt och kommer att behandlas den 12/12. Det blev bordlagt förra måndagen, och i debatten mellan S och M var bristen på tillgänglighet huvudämnet för första gången.
Om man redan från början tagit med tillgängligheten och användbarheten så hade inte förslaget sett ut som det gör idag. Att man äntligen kommer till skott att rusta upp Slussen är bra och välkommet för det behövs verkligen. Men varför tänka i samma gamla banor när man äntligen har chansen att skapa något nytt för Stockholm.

DHR Stockholm har
varit och tittat på den utställda modellen som fanns att se i våras, och den gjorde ingen glad. Enorma nivåskillnader, långa sträckor, inga hissar. "Tja, hiss kan de väl bygga där borta i det privata gallerian som syns där borta vid horisonten, det är visserligen bara öppet under affärstid men…", var svar man kunde få.
Efter det att förslaget fick kraftig kritik så har det gjorts smärre förbättringar. Bland annat ska Stockholms stad ansvara för hissarna i gallerian via ett servitut och staden garanterar att hissarna ska vara öppna dygnet runt. Är man beroende av hissar i Stockholm så vet man att de ofta används som horisontella urinoarer så de kan bli stående en längre tid. Men kanske ska hissarna ingå i den arbetslinje som nu gäller så att hissarna är bemannade dygnet runt för att garantera driften och säkerheten.

Många protesterar av
andra skäl som miljöskäl, vattennivån, trafiksituationen och  platsens gamla traditioner, men vi koncentrerar oss på den starkt försämrade tillgängligheten. Förslaget innebär att vissa platser och utrymmen helt enkelt inte kommer att kunna nås vad det verkar.
Vi anser att nya Slussen-förslaget i flera avseenden bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt reglerna i Plan- och bygglagen (2010:900), då främst 8 kap, 1:a §, 3 punkten.

Förslaget försämrar kraftigt tillgängligheten för människor med nedsatt rörelseförmåga. Allt för branta stigningar och ramper (brantare stigningar än lagen tillåter), långa omvägar på bortåt en halv kilometer. Ansvar för byggnad av eventuell hiss lär övervältras på privata fastighetsägare (Gallerian) som kanske inte ens har öppet dygnet runt, man har även bortsett från behovet av parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.

I förordet till slutrapporten
"Stockholm – Staden för alla" är visionen för Stockholm att staden 2030 ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv storstad i världsklass. En stad i världsklass är en stad som välkomnar alla.
Mot bakgrund av ovanstående kräver vi att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige förkastar liggande förslag och ger i uppdrag att ta fram ett nytt förslag med tydliga krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Slussen måste underhållas och renoveras, men låt inte estetiken gå före användbarheten – Stockholm ska vara en stad som välkomnar alla, låt inte detta bara vara en vision, utan en verklighet!

Nisse Duwähl är ordförande i DHR Stockholmsavdelningen

Läs mer om Nya Slussen:
Framtidens Slussen ger sämre tillgänglighet
Taggar: Stockholm, tillgänglighet, Nisse Duwähl

Text:

Kommentarer är avstängda.