Så driver EU på svensk tillgänglighet


EU har haft stor påverkan på svenska lagar när det gäller tillgänglighet och rättighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Men på senare år har medlemsländernas regeringar börjat sätta käppar i hjulet.

Stoppa nya Slussen


DEBATT | Förslaget till nya Slussen bryter mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och måste förkastas, skriver Nisse Duwähl, ordförande i DHR Stockholm.