Ett vitt, lite splashat frågetecken på svart bakgrund.Bakom verksamheten står Bosse – råd och stöd och kunskapscenter som tillsammans med NHR fått pengar från Allmänna arvsfonden för en försöksverksamhet.  Bosse har i 30 år arbetat med information, utbildning, råd och stöd i frågor om personlig assistans, bostad, arbete och annan personlig service inom Stockholms län. Genom projektet hoppas man kunna sprida sitt arbetssätt utanför Stockholm.

Kombinationen av att dels kunna ge kunskap, vara ett bollplank och stödja en brukares val är ett förhållningssätt som varit mycket givande för dem som sökt stöd i Stockholms län, skriver Bosse i sin presentation av projektet. Som neutral part kan man många gånger bespara brukaren och samhällets olika delar onödiga konfrontationer och ge insikter i vad brukaren behöver för stöd och vart man vänder sig, menar Bosse som samtidigt poängterar att brukaren alltid är experten på sig själv.
Kunniga brukare som vet och kan förklara vad man behöver är i slutändan en vinst för såväl brukare som samhälle, slår man fast.

Med sina erfarenheter från Stockholmsområdet hoppas Bosse att även övriga landets landsting och kommuner ska bli intresserade. I dagsläget har Bosse avtal med Stockholms läns landsting, Stockholms stad och hälften av kranskommunerna. Avtalen innebär att Bosses tjänster blir kostnadsfria för brukaren.
Det nya projektet påbörjar sin verksamhet i mars. För att delta krävs att man anmäler sitt intresse.

Bosse – råd, stöd och kunskapcenter är ett personalkooperativ.


Den här artikeln har följande länkar:

Stockholm

Text:

Kommentarer är avstängda.