Handikapporganisationer som DHR, RTP och HSO har undertecknat uppropet tillsammans med företrädare för Independent living-rörelselen och enskilda assistansbolag.

I uttalandet varnas bland annat för att en mer detaljerad behovsbedömning leder till att användarnas personliga integritet och rätt att leva som andra förflyktigas.

Kritik riktas också mot förslaget
att de som har mindre än 20 timmars grundläggande behov i veckan ska hänvisas till den nya insatsen personlig service med boendestöd. Om detta förslag blir verklighet riskerar människor att förlora sina arbeten och möjligheten att leka utomhus med sina barn, skriver undertecknarna.

Läs hela uttalandet hos DHR »

Läs mer om LSS-kommittén och reaktionerna på dess förslag »

Text:

Kommentarer är avstängda.