Ingen personlig service i nytt assistansförslag


Stärkt kvalitet, tillsyn och kontroll av den personliga assistansen föreslås i den lagrådsremiss som regeringen antog idag. Men något förslag om personlig service med boendestöd finns inte med.

Ny bedömning för assistans får hård kritik


Bedömningen av behov av personlig assistans riskerar att bli än mer närgången och kränkande än i dag, varnar handikapprörelsen och hotar att hoppa av Socialstyrelsens arbete med att ta fram en ny modell.

Bred protest mot LSS-förslag


Ett tiotal intresseorganisationer och assistansanordnare gör gemensam sak och kritiserar LSS-kommitténs förslag att spara i den personliga assistansen.

LSS-förslaget oroar synskadade


Synskadade riskerar att helt sakna rätt till stöd och hjälp från samhället. Den farhågan levererar Synskadades riksförbund i sitt remissvar till LSS-kommittén.

DHR sågar LSS-kommittén


Nej till personlig service och besparingar i den personliga assistansen. De handikappades riksförbund är starkt kritiska mot förslagen från LSS-kommittén.

SKL kritiserar LSS-utredningen


Staten bör finansiera hela LSS. Det menar Sveriges kommuner och landsting, SKL, och kritiserar LSS-utredningen för att bara nå halvvägs.

Mer assistans kan ge fler i arbete


Hur kan LSS-kommittén lägga ett förslag som så totalt går emot regeringens intention att bryta utanförskapet och få in fler människor på arbetsmarknaden? Det frågar Jonas Franksson – heltidsarbetande skådespelare och småbarnsförälder – som utan sin assistans bara kan se ett liv i förtidspension.