3,3 miljarder ska sparas in i den personliga assistansen fram till 2013. Det föreslog en enig LSS-kommitté i sitt slutbetänkande som lämnades i augusti. Förslaget innebär att den förväntade ökningen av utgifterna ska hållas tillbaka och den samlade utgiften hållas kvar på 2008 års nivå.

I sitt remissyttrande över LSS-kommitténs
slutbetänkande riktar Kommunal, som organiserar ungefär 30 000 personliga assistenter, stark kritik mot förslaget att dämpa kostnadsutvecklingen. Förbundet räknar med att 13 600 arbetstillfällen (beräknade på 69 procents tjänstgöringsgrad) försvinner om förslaget blir verklighet.

Framför allt är det förslaget om en enhetlig bedömningsmodell för personlig assistans som ska spara pengar. Antalet beviljade timmar ska sänkas till i snitt 100 timmar per person och vecka och detta kommer naturligtvis att leda till att färre assistenter får arbete.

Kommunal är också kritiskt mot den nya bedömningsmodellen eftersom man befarar att den leder till sämre arbetsvillkor för assistenterna och minskat självbestämmande för brukarna. Framför allt riktar man kritik mot idéen att dela upp assistansen i aktiva och passiva insatser.

Begränsningen av dubbel assistans är ett annat förslag som kritiseras av Kommunal. Om detta genomförs riskerar många assistenter en allvarligt försämrad arbetsmiljö, anser förbundet.

Sammanfattningsvis skriver
Kommunal att besparingarna "kommer att innebära ett ökat tryck på personliga assistenter och på anhöriga till brukarna".

Läs hela remissyttrandet hos Kommunal »

Text:

Kommentarer är avstängda.