En svart servicehund med en krycka i munnen.Hjälpmedelsinstitutet ska på regeringens uppdrag utbilda mellan 50 och 60 hundar. Hundarna ska placeras hos personer med olika typer av funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, hörselskada eller diabetes.

Syftet är att ta reda på
hur en ökad användning av service- och signalhundar påverkar användarnas behov av stödinsatser.

– Meningen är att se vilka fördelar dessa hundar kan ha för både den enskilde och för det allmänna, säger Lars Gorder, projektledare på Hjälpmedelsinstitutet.

Hittills finns ingen större undersökning där man har dokumenterat vilken betydelse hundarna har för sina hussar och mattar. För att urskilja effekterna kommer försöksverksamheten att undersöka vilket hjälpbehov och hälsa de deltagande personerna har före det att hunden kommer in i deras liv. Dessa fakta jämförs sedan med situationen efter hundens intåg.

– Vi förväntar oss flera positiva effekter. Sedan tidigare finns mindre studier där man till exempel har sett ett minskat behov av personlig assistans eller hemtjänst. Man har också sett att hund bidrar till ökade sociala kontakter, ökad motion och en större självständighet.

Någon risk för att den som ansöker om personlig assistans i stället får nöja sig med en hund, ser inte Lars Gorder.

– Det är inte någon som talar om för dig att du ska ha en assistanshund. Det är något man måste vilja själv, precis som med ledarhundar.

Försöksverksamheten syftar också
till att få kommuner och landsting att förstå att service- och signalhundar kan komplettera den offentliga servicen till personer med funtkionshinder. Förhoppningen är att de också ska börja betala utbildningen av hundar.

Att utbilda en service- eller signalhund
kostar upp till 50 000 kronor och tar ungefär ett år. Utbildningen kan påbörjas när hunden är ett år gammal. Hunden utbildas av den som ska använda den tillsammans med en instruktör.
Idag sker utbildningen i regi av ideella organisationer och finansieras med donationer.

Totalt avsätter staten 5 miljoner kronor till projektet under tre år.

(Foto: Service- och signalhundsförbundet)

Text:

Kommentarer är avstängda.