Idag är sista dagen att lämna synpunkter till regeringen på LSS-kommitténs slutbetänkande "Möjlighet att leva som andra". Synskadades riksförbund, SRF, bidrar till åsiktsfloran genom att kritisera kommittén för att i ännu högre grad än idag stänga ute synskadade från lagstiftningens målgrupp.

Redan idag har synskadade
svårt att få hjälp med stöd av LSS. Med kommitténs förslag blir det ännu svårare, tror organisationen.

Genom att, som kommittén föreslår, ta bort begreppet ledsagning från LSS riskerar människor med synskador att helt hamna utanför utanför samhället, skriver SRF. Många har behov av hjälp i hemmet och för att orientera sig på allmänna platser. Därför måste ledsagning ingå i den insats som kommittén kallar Personlig service med boendestöd, anser man.

Text:

Kommentarer är avstängda.