Visa vilja att skapa arbete för alla


DEBATT | Lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet räcker inte. Det krävs nya instatser för att nå målet om samma rätt till arbete för alla, skriver Jahn Strid, ledamot i DHRs förbundsstyrelse.

Så här får vi arbetslinjen att gälla alla


DEBATT | Om samtliga politiska partier ställde sig bakom devisen"arbete för alla" skulle detta vara en verkligt progressiv vision, men så är det inte – rätten till arbete gäller inte alla, skriver Örjan Samuelsson.