Debattvinjett med Eva-Britt Svensson Av egen erfarenhet (jag har en nära anhörig som är rullstolsburen) vet jag hur man både i Sverige och i EU har bra handlingsplaner för bl a tillgänglighet – men jag vet hur verkligheten ser ut. Jag vet också hur svårt det är att barn med funktionshinder får sina rättigheter tillgodosedda när det gäller skola, utbildning, lekplatser m m.
 
Som svar på vad man kan göra på EU-nivå har jag bara för ett par timmar sedan i plena debatterat förslaget om antidiskriminering p g a religion och övertygelse, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning.
I mitt korta anförande tog jag upp endast funktionshindrades situation ur perspektivet tillgänglighet och ett ovillkorligt krav att EU och dess medlemsstater måste implementeras i all lagstiftning.

Det måste också finnas sanktionsmöjligheter mot diskriminering av funktionshindrade. Vi måste sätta press på konkret handling – inte bara vackra ordmassor om allas lika värde och rättigheter.

Läs mer:

Läs Eva-Britt Svenssons tal i EU-parlamentet här »
Följ debatten inför valet till EU-parlamentet »

Text:

Kommentarer är avstängda.