Debattvinjett med bild på Lena Ek EU-kandidat för CenterpartietJag och Centerpartiet vill att EU ska vara en global föregångare i skyddet av mänskliga fri- och rättigheter. Allas lika rätt och värde måste respekteras. Genom Lissabonfördraget kommer unionens stadga om grundläggande rättigheter att bli rättsligt bindande för medlemsländerna. Artikel 21 enligt denna stadga förbjuder all form av diskriminering på grund av funktionshinder.
 
Vi vill ytterligare skärpa skyddet för dessa rättigheter genom att utreda möjligheten att inrätta en författningsdomstol för EU, som i större utsträckning än idag kan pröva EU-organens beslut mot de grundläggande fördragen samt kraven i rättighetsstadgan, Europakonventionen och andra internationella avtal.
 
Vi vill dessutom att EU
som helhet ska ansluta sig till Europakonventionen. Det skulle innebära en ytterligare förstärkning av skyddet för de mänskliga rättigheterna, bland annat eftersom Europadomstolen då kan pröva om EU som helhet lever upp till konventionens krav.
 
Om förslaget till Lissabonfördraget
går igenom kan EU som organisation ansluta sig till FN-konventionen på samma sätt. "

Läs mer:

Följ SHTs debatt inför EU-valet »

Text:

Kommentarer är avstängda.