Debattvinjett med en bild på Nils DuwählDen 7 juni är det åter val till Europaparlament i Sverige, såsom inom hela Europeiska unionens (EU) medlemsländer. Vi inom DHR uppmanar partierna och kandidaterna att låta valet bli ett avstamp till att FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning hamnar i centrum.

Idag har cirka 15 procent
av EUs invånare någon form av funktionsnedsättning, det är 15 procent av befolkningen där de mänskliga rättigheterna fortfarande kränks 2009. Det gäller såväl de demokratiska, sociala, ekonomiska som de politiska rättigheterna.

DHRs krav på kandidaterna inför valet är att de måste se till att alla människors rättigheter blir uppfyllda. Ett krav som skamligt nog måste ställas mer än 60 år efter de grundläggande mänskliga rättigheterna för första gången fastställdes.

Håller du med? Inte? Delta i debatten! Klicka här för att skicka ditt inlägg!För oss handlar de mänskliga rättigheterna om att det till och börja med ska vara möjligt för alla människor att rösta i valet. I tidigare val har inte samtliga vallokaler varit tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. Därmed har de fråntagits sina demokratiska rättigheter att rösta. Vi tycker att det är ett minimumkrav att vallokalerna är tillgängliga och användbara.

Det nyvalda parlamentet måste se till att den nya FN konventionen verkligen implementeras i alla förordningar, direktiv och beslut som EU tar. Genom att många beslut, som fattas på europisk nivå, direkt påverkar människors vardag kommer konventionen få en allt större betydelse i allas liv på detta sätt.

I dagsläget saknar politikerna
i stort sett ett MR-perspektiv och den nya konventionen har lyst med sin frånvaro, förutom i den högtravade retoriken. Inom DHR är vi mycket kritiska till att konventionen inte har fått ett större genomslag i det praktiska politiska arbetet.

Det gäller inte minst förslaget
om antidiskrimineringsdirektivet där de kommande parlamentarikerna har ett stort ansvar att driva på i frågan, inte minst mot den svenska regeringen som är ordförandeland inom EU under andra halvan av 2009.

Vi vet att många krafter inte vill ha ett förslag där otillgänglighet klassas som diskriminering. Inom DHR är vi därför oroade för att direktivet efter många kompromisser blir så urvattnat att det inte kommer att betyda någonting alls. När det gäller antidiskrimmineringsdirektivet har parlamentet ett gyllene tillfälle att visa att FN konventionen verkligen betyder något och att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning inte behöver kränkas genom att den fysiska miljön är otillgänglig. 

Så låt valet till Europaparlamentet bli ett val för de mänskliga rättigheterna och låt valet visa vägen inför riksdagsvalet i september 2010. Vi hoppas att alla kommande europaparlamentariker visar att det går att också i handling stå för MR-perspektivet.

Nisse Duwähl
1:e vice ordförande i De handikappades riksförbund

Läs mer:

SHTs artiklar om den europeiska handikappolitken »

Text:

Kommentarer är avstängda.