Kvinna med rörelsehinder om rollator.Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 har de äldre idag påtagligt bättre rörelseförmåga än vad som var fallet på 80-talet. Minskningen förklaras till viss del med att färre blir sjuka i stroke och att antalet äldre under 84 år som drabbas av höftfrakturer minskar.

Rörelseförmågan skiljer mycket mellan män och kvinnor. Enligt Statistiska centralbyråns undersökningar har 15 procent av kvinnorna i åldersgruppen 65-74 så pass nedsatt rörlighet att de behöver hjälpmedel för att förflytta sig. Bland männen i samma åldersgrupp är siffran elva procent.
Bland  de äldsta, över 85 år, behöver hälften av männen och två tredjedelar av kvinnorna hjälpmedel för att förflytta sig.

Socialstyrelsens Folkhälsorapport beskriver hälsoläget i hela befolkningen utifrån en mängd olika faktorer. Redovisningen bygger på befintliga undersökningar och forskning.
Nytt för den upplagan är ett avsnitt om medicinanvändning. Här lyfter man bland annat fram att personer som har sjukersättning i många fall avstår från att hämta ut sin medicin, bland annat av ekonomiska skäl. En undersökning från 2005 visar att sju procent av de som har sjukersättning har låtit bli att hämta ut förskriven medicin.  Det är betydligt vanligare än i befolkningen i stort (tre procent).

Hela Folkhälsorapporten hittar du här »

Läs mer:

SHTs artiklar om hälsa och ohälsa »

Text:

Kommentarer är avstängda.