Vanligt med dålig hälsa


Dålig ekonomi och skakig hälsa. Så ser verkligheten ut för en stor grupp människor med funktionsnedsättning, visar en ny sammanställning.

Många tränar fortfarande för lite


Trots rapporter om onödig ohälsa bland personer med funktionsnedsättning "befrias" barn från idrottslektionerna och tillgängliga jympa-pass ställs in.

Vårdgarantin görs till lag


Den nationella vårdgarantin ska regleras i lag, vidare ska patienter ges rätt till fast vårdkontakt och möjligheten till förnyad medicinsk bedömning utökas. Det är regeringens förslag idag till lagrådet.