Debattvinjett med bild på Marit Paulsen (FP). En bild som är tagen av Berno Hjälmrud.Principen om alla människors lika rättigheter är grundläggande. Men trots att stora framsteg har gjorts finns mycket kvar att göra innan alla behandlas lika i Europa. EU bör få ett tydligare ansvar för att garantera medborgarnas grundläggande rättigheter, och rättighetsstadgan som ingår i Lissabonfördraget blir ett viktigt verktyg i det arbetet. Jag vill därför:

Införa en tuff anti-diskrimineringslag.
Det nya EU-direktivet mot diskriminering bör täcka etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsidentitet och ålder – på alla samhällsområden.

Öka EU-kontrollen av mänskliga rättigheter
. Romers och andra minoriteters rättigheter kränks systematiskt i flera EU-länder. EU:s byrå för grundläggande rättigheter ska få ökade befogenheter att kontrollera hur medlemsländerna följer regler och konventioner om mänskliga rättigheter, samt i förekommande fall föreslå sanktioner.

Göra rättighetsstadgan bindande i hela EU. Samma grundläggande rättigheter ska gälla alla medborgare i hela unionen. Inget medlemsland ska därför kunna ställa sig utanför Lissabonfördragets rättighetsstadga.

Se till att vi får en offensiv handikappolitik. Även den som har funktionshinder ska kunna dra nytta av EU-samarbetet. Därför behövs en offensiv, europeisk handikappolitik som sätter tillgänglighet och delaktighet inom alla samhällsområden främst.

Läs mer:

Här hittar du fler debattartiklar inför valet till Europaparlamentet »

uppmaning: Vad tycker du? Delta i debatten. Klicka här!

Text:

Kommentarer är avstängda.