För mycket snack om färdtjänsten


DEBATT | Funktionshinder-rörelsen måste byta fokus. Ställ krav på en tillgänglig och användbar kollektiv-trafik istället för att hålla kvar vid särlösningen färdtjänst, skriver Tobias Holmberg.

MP: Vi ska återupprätta assistansen


REPLIK | Personer med funktionsnedsättning är inga ”stackare” eller ”offer” för annat än en politik som inte tar ansvar för allas livsmöjligheter, skriver Gustav Fridolin (MP).

Stoppa nya Slussen


DEBATT | Förslaget till nya Slussen bryter mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och måste förkastas, skriver Nisse Duwähl, ordförande i DHR Stockholm.

Politiken sviker var femte väljare


DEBATT | Personer med funktionsnedsättningar företräds inte av den politiska makten. Detta trots att både regeringens och oppositionens partier fått deras stöd, skriver Ingrid Burman.

DHR behöver bättre ledare


DEBATT | Ledarskapet brister många gånger inom DHR, skriver Rolf H Johansson och efterlyser ett bättre strukturerat arbete inom organisationen.

Samma läge som på 70-talet


REPLIK | Funktionshinder-rörelsen måste verka i ett samhälleligt eller om man så vill ideologiskt och politiskt sammanhang, skriver Lars Hagström.