DEbattvinjett med bild på Rolf H JohanssonDHR har under ett antal år lagt ner tre stycken verksamheter som var avsedda för medlemmars rekreation och välbefinnande. Tranåsbaden. Årevidden och Dellenborg. Detta enligt min uppfattning till stor del beroende på bristande kompetens och ledarskap för den verksamhet som bedrivits  samt brist på realistisk affärsplan.
Det är nu på tiden att ta lärdom av detta.
Förbundet behöver genomförare och ledare som är kompetenta för det uppdrag som förelagts dem i form av strategier och verksamhetsplaner av Förbundsmötet.

Detta innebär för valberedning och styrelse en analys av den kompetens som krävs för att fullfölja sitt uppdrag.
DHR har idag en modern ordförande som har förstått vikten av detta men det räcker inte om hon ensam profilerar sig själv och DHR. Förbundet kan ha hur många tankesmedjor som helst men utan ett starkt ledarskap som har beslutsförmåga så står vi still.

Under dom senaste åren har det genomförts tre studier om DHR och dess framtid, tyvärr så märker man ute på avdelningsnivå inte mycket av detta i form av handling.
Var finns dynamiken? Jag menar nu inte spridda rop på facebook och bloggar utan något som förenar och driver människor framåt. Vi borde strukturera vårt arbetsätt och inte försöka peta i allt på en gång. Lyft en angelägen fråga och låt den bli brännhet hos alla. Med över 25 år inom svenskt näringsliv så vet jag att ledarskap och struktur har en avgörande roll för framgång, låt också människor få tillfälle att växa och utvecklas i vår organisation då når vi framgång på sikt.

Det gäller för våra
styrelser ute i landet att öppna upp för positiv förändring och glädje i arbetet. Varför får inte alla i styrelserna en uppgift? Varför adjungerar man i vissa styrelser personer att deltaga i vissa möten för att stödja ordförandes åsikt? Varför blockeras vissa medlemmar i debatter genom mötes taktik som låser utestänger dem i debatten? Varför delegerar man inte som ordförande till övriga i styrelsen? 
Det finns exempel där ordförande och vice ordförande byter roller i avdelningsstyrelse och andra verksamheter inom avdelning.

Listan kan göras lång
på dåligt ledarskap men låt oss lära och inspireras av de goda exempel som finns.
Ett gott ledarskap befrämjar kreativitet och resultat för alla inblandade. Man kan väljas för ett uppdrag men det goda ledarskapet skapar man genom att utveckla sina medarbetare
Vilken typ av ledarskap vill vi ha i DHR?  Hälsning från en senior som trappar ner och lämnar plats för förnyelse.

Rolf H Johansson är före detta ledamot i DHRs förbundsstyrelse

Taggar:
DHR

Text:

Kommentarer är avstängda.