DHR behöver bättre ledare


DEBATT | Ledarskapet brister många gånger inom DHR, skriver Rolf H Johansson och efterlyser ett bättre strukturerat arbete inom organisationen.

DHR behöver en ny strategi


DEBATT | DHR måste förändras: Från folkrörelse till en handikappolitisk kamprörelse, skriver Rolf H Johansson, tidigare ledamot i DHRs styrelse.