Det behövs mycket mer


REPLIK | Debatten i funktionshinderrörelsen är viktig men någon enkel lösning för att bli starkare finns nog inte, skriver Margareta Persson.

Gemenskap på falska grunder


REPLIK | Ett "vi" inom funktionshinderrörelsen måste definieras utifrån att det också finns "dom", skriver Margareta Persson i en replik till Lars Lindberg.